»Srce je omagalo, dih je zastal, a nate spomin, bo večno ostal.«

30. januarja 2021 nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek, brat, stric, tast in boter JANEZ KOBE - ŽAN. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sosedom v Dolžu, Koroški vasi, na Verdunu in v Radovici, sorodnikom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče, maše in molitve. Posebna zahvala gre Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, govorniku Lovske zveze Gorjanci za ganljive besede slovesa, rogistu, Tomu Kobetu za čutno zapete žalostinke in gospodu župniku Tadeju Kersniču za lep cerkveni obred. Zahvaljujemo se za tolažbo in podporo Osnovni šoli Stopiče in vrtcu, Adria-Domu in Revozu, Karitasu, Osnovni šoli Bršljin ter Društvoma upokojencev in invalidov Stopiče. Hvala tudi atovi prijateljici Štefki, ki mu je zadnja leta stala ob strani.
Vsem in vsakomur, ki ste našega ata imeli radi, bili del njegovega življenja, ga ohranjate v lepem spominu, še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njegovi!

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci