»Ta črni dan je moral priti, ta dan gorja, ta dan solza ... Bolečina da se skriti, pa tudi solze ni težko zatajiti, le drage mame nihče nam ne more več vrniti.
Tako kot reka v daljavo se zgubi, odšla si tiho, brez slovesa, za seboj pustila si spomin na naša skupna srečna leta. Le srce in duša ve, kako boli, ko več te ni ...«

V 89. letu je prenehalo biti srce naše drage mame, stare mame, prababice, tašče in botre IVANKE ZUPANČIČ rojene Tramte iz Dolenjega Gradišča.
Od naše mame smo se poslovili v soboto 1. februarja 2020, na pokopališču v Gradišču. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem iz Revoza, Društvu upokojencev Šentjernej, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani in sočustvovali z nami. Hvala za izrečena sožalja podarjene sveče ter svete maše. Hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, kot tudi govornici Meliti za besede slovesa ob odprtem grobu. Hvala vaščanom Dolenjega in Gorenjega Gradišča, družini Hočevar z Vrha pri Šentjerneju ter oddelku 308 Revoza za denarno pomoč. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k zadnjemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci