"Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je...."
V 84. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica GABRIELA MARIJA PADOVAN.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje in podarjene sveče.
Hvala vsem, ki ste se kakorkoli poslovili od naše mame in jo boste obdržali v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni! 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci