Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tašče in tete FRANČIŠKE TRPINC iz Telčic, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, za darovanje sveče, denarne prispevke, cvetje in svete maše. Hvala pogrebni službi Blatnik, gospodu župniku Tonetu Dularju za lepo opravljen obred, društvu upokojencev Škocjan, društvo upokojencev Tržišče, cvetličarki Ireni, mežnarki Ivanki in vnukinji Mojci za besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci