»Mama, lepo je s tabo bilo, vendar tolažba nas krepi, da snidemo se v večnosti.«
Klicu gospodarja življenja se je v 92. letu odzvala FRANČIŠKA RIFELJ iz Ždinje vasi 30, Novo mesto.
Ob boleči izgubi naše zlate mame, babice, prababice, sestre, tete in botre se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli besede tolažbe in upanja, naši mami darovali cvetje in sveče, poklonili svoj dar za maše in obnovo Marijinega kipa v cerkvi na Trški gori. Iskrena hvala kolektivoma Dolenjc in vrtcu Pedenped, osebju Nefrološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, gospodom župnikom za lepo opravljen mašni obred, Jožetu Račkiju za pridigo, Tonetu Dularju za ganljive besede slovesa pri odprtem grobu ter Francetu Dularju za somaševanje, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci