Ob boleči izgubi naše drage mame FRANČIŠKE KOLENC, roj. Ajdič, iz Jablana 7 pri Mirni Peči, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, sočutja, tolažbo, denarno pomoč, sveče, cvetje in darovane svete maše. Hvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter gospodu župniku za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni!

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi