»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je....«
Ob boleči izgubi naše drage mame FRANČIŠKE HUDOKLIN, Loka 21, Gabrje, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, sočutja, tolažbo, podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in darovane svete maše. Hvala Oktetu Šmihel, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, gospodu župniku za opravljen obred in Društvu upokojencev Gabrje. Posebna zahvala velja Martinu Luzarju za poslovilne besede ob slovesu in osebju Splošne bolnišnice Novo mesto. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti, ji posvetili trenutek slovesa in z nami še naprej delite lepe spomine nanjo. Vsem in vsakemu posebej, še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi