V 82. letu nas je zapustil naš dobri in skrbni mož, oče, stari oče in brat FRANCE KOBE iz Novega mesta, Krka 68.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in tolažilne besede.
Posebna zahvala doktor Tereziji Krese in gastro oddelku splošne bolnišnice Novo mesto za lajšanje bolečin.
Hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljeni obred, pogrebni službi Oklešen za pogrebne storitve in pevcem AS za ganljivo slovo.
Hvala vsem , ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci