»Prazen dom in dvorišče, naše oko zaman te išče, ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas, bolečina in samota sta pri nas. Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš, a v naših srcih še živiš.«
V 88. letu nas je zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek, brat in stric FRANC ŠKERJANC z Roženberka 7, Šentrupert.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za tolažilne besede, izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in sv. maše. Najlepša hvala Pogrebni službi Komunale Trebnje za organizacijo pogreba, pevcem kvarteta Strmole za zapete pesmi ob slovesu in gospodu župniku za opravljen obred. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu atu in ga pospremili na zadnjo pot ter ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci