Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

V 69. letu starosti nas je po dolgotrajni bolezni zapustil dragi mož, oče, dedi, brat in tast FRANC ŠALEHAR Vrhe 8, pri Dolžu. Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za besede sožalja, tolažbo in molitev. Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala negovalcem Doma starejših občanov Novo mesto in patronažni sestri za pomoč pri oskrbi na domu.
Iskrena hvala duhovniku za opravljen obred. Hvala tudi gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Dolž, pevcem in pogrebni službi Oklešen ter Krki, tovarni zdravil.

Žalujoči: vsi njegovi

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci