"Ni smrt tisto kar nas loči in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas." (Mila Kačič)

V 68. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, oče, dedek, sin, stric, brat in prijatelj
FRANC MLAKAR iz Škocjana, Zalog 20. Zahvala gre vsem prijateljem, znancem, krajanom in sorodnikom, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam ponudili tolažilne besede. Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče, prispevke in svete maše. Hvala vsem, ki ste z nami z bolečino v srcu pospremili Franceljna na zadnjo pot. Posebna zahvala gre Pogrebni službi Blatnik, pevcem, izvajalcu Tišine, Žigi za ganljive besede slovesa in Cvetličarni Neža za cvetlične aranžmaje. Zadnja zahvala gre gospodu župniku za lepo opravljen obred. 

Žalujoči: Vsi ki smo te imeli radi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci