Ob prehitri izgubi moža, očeta, starega ata, pradedka, brata, strica, svaka in soseda FRANCA MARKELCA iz Daljnega Vrha pri Novem mestu, zadnja leta stanujočega v Mokronogu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vaščanom Daljnega vrha, sosedom iz Priče, njegovim sodelavcem iz Krke, Univerzi v Novem mestu, Ministrstvu za obrambo - Vojašnici Franca Uršiča Novo mesto, za izkazano sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Iskrena hvala Reševalni službi Trebnje, Splošni bolnišnici Novo mesto, Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana, pogrebni službi Oklešen, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, gospodu župniku, pastoralnemu asistentu v Slovenski vojski in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kamence.
Še enkrat hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od našega ata, ga pospremili na njegovi zadnji poti ter ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: žena Marija, hči Mojca in sin Franjo z družinama.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci