"Vekovečna drugih je bližina. Smrt je le združitev na večer. Zemlja skupno je pribežališče in poslednji cilj vseh nas je mir." (Mila Kačič)
V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ate, stari ate, pradedek, tast in stric FRANC JOŽEF TURK, z
Rateža 24, Brusnice, nazadnje oskrbovanec Doma starejših občanov Črnomelj.
Slovo je vedno težko, v teh časih še težje. Pogrebna slovesnost je bila v sredo, 13. januarja 2021, na pokopališču v Brusnicah. Za sočutje in pomoč se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom, Lovski družini Trdinov vrh, Društvu upokojencev Brusnice in vsem dobrim ljudem, ki ste bili z nami, z njim.
Žalujoči: žena Slavka ter otroci Darja, Robert in Betka z družinami

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci