Ob boleči izgubi dragega FRANCA HRIBARJA, iz Dolenjih Jesenic 2 pri Šentrupertu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala Društvu upokojencev Trima Trebnje, pevcem za zapete žalostinke, gospodu Strmoletu za ganljive besede slovesa, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter Pogrebni službi Komunala Trebnje za vso organizacijo pogreba.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci