V 60. letu nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi ati, ata, brat in stric FRANC BREGANT, iz Žalovič. Od njega smo se poslovili, 26. marca 2021, v Šmarjeti. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, izkazano pomoč, darovano cvetje in sveče. Zahvala gre tudi Pogrebni službi Blatnik in gospodu župniku za lepo opravljeno žalno slovesnost. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Francu, ga pospremili na njegovi zadnji poti in vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci