V 91. letu je prenehalo biti plemenito srce naše drage mame EMILIJE KOREN, rojene BORŠTNAR, z Malkovca.
Od naše mame smo se poslovili v ponedeljek, 27. januarja 2020, na pokopališču v Tržišču.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami.
Hvala za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter svete maše.
Prisrčna hvala sestri Jožici iz Zdravstvenega doma Sevnica, ekipi Pomoči na domu Sevnica, gospodu župniku Jožetu Kohku za lepo opravljen obred in pevcem za zapete žalostinke ter Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba.
Tudi zadnje ganljive besede slovesa ob odprtem grobu bodo še dolgo odzvanjale v naših srcih.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku in jo ohranjate v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci