Ob prerani in boleči izgubi našega dragega sina, moža in očija DUŠANA RANGUSA z Resslove ceste 2 iz Šentjerneja, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem Iskre Pio d.o.o., sosedom, nekdanjim sošolcem iz OŠ Šentjernej in Srednje strojne šole Novo mesto, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, stiske rok in sočutne objeme. Zahvaljujemo se vam za darovane sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke.

Hvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, g. župniku Antonu Trpinu za sočutne besede in lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, PGD in GZ Šentjernej za zadnji poklon.
Posebno zahvalo izrekamo zdravnikom Borisu Pogačarju dr. med., spec. splošne kirurgije in urologije, Roku Testenu, dr. med., spec. splošne kirurgije, Srečku Stojkovskemu, dr. med., spec. interne medicine in Metki Miklič, dr. med., spec. anesteziologije in reanimatologije, medicinskim sestram ter drugemu osebju SB NM, da ste našemu Dušanu lajšali zadnje trenutke.
Iz srca hvala bratrancu Denisu, prijateljema Andražu in Darku za nesebično pomoč in moralno podporo v najtežjih trenutkih, Andražu pa tudi za poslovilne besede in lepe misli o njegovem življenju in delu.
Naša zahvala naj doseže tudi vse neimenovane, ki ste ga imeli radi, z njim delili svoje življenjske poti in doživetja ter ga v velikem številu pospremili ob zadnjem slovesu.
Ljubi naš Dušan, poslovili smo se v trdnem prepričanju, da se snidemo v večnosti.
Žalujoči: starša Mariči in Jože, žena Viki ter hčerki Ana in Ida

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci