»V vsej hudi bolečini, srce še ni dojelo, da nebo te je vzelo.«
V četrtek, 21. novembra 2019, smo se na pokopališču Sveti Tomaž poslovili od našega dragega brata in strica DRAGA KRANJCA iz Klenovika 10 pri Škocjanu, dolga leta oskrbovanec Doma starejših občanov Impoljca.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom Klenovika, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, objeme, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Impoljca za vso skrb, nego in trud v času njegovega bivanja v domu.
Iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Dragotu, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci