»Pomlad bo v tvoj vinograd prišla in čakala da prideš ti , a sedla bo na rožna tla in jokala ker te ni«

Ob boleči izgubi dragega očeta DANIELA POVŠETA se zahvaljujemo za vso podporo, izrečena sožalja in darovane sveče. Posebna zahvala ožjim sorodnikom, sosedom in prijateljem iz Ulice Pod vinogradi. 
Hvala tudi pogrebni službi Oklešen za lepo opravljen obred, g.Blažu za ganljive besede slovesa in pevcem kvartet AS za zapete žalostinke.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci