»Srce je omagalo, dih je zastal, a na njo spomin bo večno ostal.«
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tašče in tete ANTONIJE PENCA iz Grobelj pri Prekopi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše.
Posebna zahvala zdravnici Jakše Hren in medicinskemu osebju kardiološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, župniku Tonetu Trpinu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter hčerki Janji za besede ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci