»Ko mamo imaš, komaj veš, kaj ti da, iz dneva v dan, ko je ni, se zaveš, kako si sam.«
V soboto, 5. januarja smo se na pokopališču v Mirni Peči poslovili od naše drage žene, mame, tašče, stare mame, sestre, svakinje, tete in sestrične ANTONIJE KREVS, roj. GRLICA, iz Orkljevca.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom Orkljevca in Velikega Kala, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala Hematološkima oddelkoma v Ljubljani in Novem mestu, dr. Mariji Čeh in medicinskim sestram za njihov trud v zadnjih dneh življenja. Iskrena hvala gospe Lojzki Krevs za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete pesmi, izvajalcu Tišine, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter gospodu župniku za molitve in lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi