V sredo, 6. junija 2018, smo se na pokopališču Šentpeter pri Otočcu poslovili od našega dragega ANTONA ŽELJKOTA iz Srednjega Grčevja 8 pri Otočcu.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in denarno pomoč. Posebna zahvala govornikoma sosedi Marti Zupančič ter članu društva upokojencev Bojanu Florjančiču za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, Urološkemu oddelku SB Novo mesto ter g. župniku za lepo opravljen obred.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi