»Pomlad bo na tvoj vrta prišla, in čakala, da prideš ti, in sedla bo na rožna tla, in jokala, ker te ni." (Simon Gregorčič)
V 78.letu nas je zavedno zapustil naš dragi stric in svak ANTON PENCA iz Dolenje ga Mokrega Polja 9 pri Šentjerneju. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter denarne prispevke. Iskrena hvala članom Prostovoljnega gasilskega društva Mokro Polje ter Društvu upokojencev Šentjernej, g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem in izvajalcu Tišine ter govorniku g. Tinetu Lužarju za ganljivo prebrane besede slovesa. Hvala tudi osebni zdravnici dr. Danici Simončič in sestri Lili za pomoč v času njegove bolezni. Hvala vsem, ki ste našega strica pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci