Ob izgubi očeta, starega očeta, brata in strica ANTONA PAJKA starejšega iz Ševnice, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja ter podarjene sveče.
Posebna zahvala gre dr. Humarju in dr. Zaletelu za vso strokovno pomoč in skrbno spremljanje zdravljenja.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za skrbno in lepo opravljen pogreb. Zahvala gre tudi župniku za lepo opravljen obred in Tonetu Kotarju za tople besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste se poklonili našemu očetu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi