Ob boleči izgubi našega dragega ANTONA METELKA iz Brezovice pri Trebelnem, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala Lovski družini Trebelno, praporščakom, rogistom, Društvu sladka grenčica, pevcem za zapete žalostinke, gospodu župniku za opravljen obred, govorniku gospodu Mavru za ganljive besede slovesa ter Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Tonetu, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci