Ob boleči izgubi našega dragega ANTONA KASTELICA iz Gorenjega Podboršta 11 pri Mirni Peči, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja, sveče, darovane svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala velja patronažnim sestram. Hvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano melodijo in gospodu župniku za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. Hvala vsem, ki ste našega ata v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi!

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi