"Kogar imaš rad nikoli na umre, le daleč, daleč je ..."

Ob izgubi našega dragega ANTONA ILAŠA iz Telč, se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, planinskim prijateljem, sodelavcem, Pogrebni službi ter znancem za izrečena in pisna sožalja ter tolažilne besede.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci