"Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal"

V 87. letu starosti nas je zapustil dragi brat, stric, svak in sosed ANTON HOČEVAR iz Jerman vrha 9a pri Bučki.
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in darove za kapelo na Bučki.
Hvala tudi g. župniku in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljen obred.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci