»Ne jokajte ob mojem grobu le tiho k njem stopite, pomislite kako trpel sem in večni mir mi zaželite.«

Ob boleči in prehitri izgubi ljubečega moža, atija, starega ata, tasta, brata, strica, botra, bratranca, svaka in soseda ANTONA GNIDICA iz Lončarjevega Dola pri Sevnici se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izkazano sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke.
Iskrena hvala Dr. Juriju Pesjaku, medicinski sestri Špeli, patronažni sestri Miheli, sindikatu Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, vodji Doma upokojencev Sevnica mag. Nini Mažgon, službi zdravstveno negovalnega osebja gos. Nataši Stanič in sodelavcem Doma upokojencev Sevnica, sodelavcem kmetije Gnidica, Ortopedski kliniki Ljubljana, Zavodu za rehabilitacijo Soča, Onkološkemu inštitutu Ljubljana, urgenci Splošne bolnišnice Novo mesto, zdravstvenemu osebju za torakalno kirurgijo v UKC Ljubljana za lajšanje bolečin, gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni obred, Komunali Sevnica, Slavku Podboju za ganljive besede slovesa, cvetličarni Ramovš in Peklar za lepo ureditev cvetja v vežici, Peju in Milki za pomoč v poslovilni vežici, vsem ki ste pripravili razna peciva, pevcem Rudarskega Okteta iz Velenja, trobentaču Dejanu Brečku za zaigrane pesmi, Društvu Salamarjev Sevnica, Sevniškim Konjenikom in konjerejcem, Foto Asji za poslikavo na zadnji poti, Gostilni Plauštajner za gostinske storitve in vsem ostalim, ki vas nismo imenovali, pa ste nam stali ob strani in nam kakorkoli pomagali, ter se od našega ljubečega moža, atija in starega ata poslovili v tako lepem številu.

Žalujoči: žena Jožica, sin Jožko in hči Marjana z družinama, snaha Vesna in vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci