Ob boleči izgubi naše drage sestre in tete ANICE TOMAŽIN, Dolnje Impolje pri Studencu, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste se prišli posloviti od naše Anice. Hvala gospodu župniku Marku Burgarju iz Velikega Trna za lepo opravljen obred, Damjanu za glasbeno spremljavo, Gašperju za besede slovesa ter Pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo pogreba. Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov Sevnica za prijazno oskrbo in nego naše Anice.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci