V 95. letu starosti se je poslovila naša draga mama, stara mama, babica, prababica, sestra in tašča ANA  ZAGOREC iz Ždinje vasi 33, Novo mesto.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vso podporo, pomoč, izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sveče. Hvala negovalkam DSO Novo mesto za obiske na domu v času mamine bolezni, patronažnim sestram, osebju splošne bolnišnice Novo mesto, posebno še osebju nefrološkega in negovalnemu bolnišničnemu oddelku, pevcem za zapete žalostinke, Gašperju Riflju za ganljive besede slovesa pri odprtem grobu in pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba. Posebna zahvala gospodom župnikom Franciju in Tonetu Dularju in Janezu Grilu za lepo opravljen obred in ganljive besede slovesa.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi