»Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas, bolečina in samota je pri nas, zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš, a v naših srcih ti živiš.«

V 82. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, sestra, teta, sestrična, tašča in soseda ANA VODOPIVEC iz Šmalčje vasi 25 pri Šentjerneju. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem Tovarne zdravil Krka za izrečena in pisna sožalja, telegrame, sveče, cvetje, darovane svete maše ter denarno pomoč. Hvala gospodu župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem skupine As za zapete žalostinke ter hvala vsem, ki ste našo mamo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti. Mama Ana, vedno boš ostala v naših srcih, hvala ti za vse, kar si storila za nas.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci