"Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, bolezen je bila močnejša od življenja."

V 93. letu starosti nas je zapustila naša dobra mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in dobra soseda ANA ŠVEGELJ – ROZMAN iz Knežje Lipe 4, Kočevje. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom iz Knežje Lipe, družini Milojevič, Minki, Ivici, Društvu upokojencev Škocjan, prijateljem iz Grmovelj, gospodu župniku za lepo opravljen obred ter  Komunali Kočevje, ki so našo mamo pospremili k večnemu počitku. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo radi obiskovali tudi v domu. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Žalujoči: Hvaležni otroci, vnuki in pravnuki.

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci