V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga mama in stare mama ANA ŠTEFANIJA MEHAK, Pod gradom 3, Mokronog.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in vsem drugim za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč, svete maše in darove za cerkev.
Zahvaljujemo se medicinskemu osebju pljučnega oddelka SB Novo mesto za njihovo skrb in trud ter lajšanju bolečin, domačemu gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za lepo zapete pesmi, govornici za lepo prebrane beseda slovesa in pogrebni službi Blatnik za lepo opravljeno organizacijo pogreba. Vsem iskrena in prisrčna hvala za lepo izrečene besede tolažb, stiski rok, ter vsem, kateri ste našo drago mamo in staro mamo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci