V soboto 20. marca 2021, smo se na pokopališču v Šmarju poslovili od naše drage mame ANE PIRC iz Dol.Vrhpolja. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje ter svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred slovesa, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, vključno s cvetjem in pevci. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci