" Srce je omagalo, dih je zastal, a na njo spomin bo večno ostal."

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in soseda ANA NOVAK, rojena LJUBI iz Loške vasi 5a, Dolenjske Toplice.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, telegrame, podarjene sveče, darovane svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala tudi g. župniku Dušanu Kožuhu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi OKLEŠEN za organizacijo pogreba, pevcem skupine AS za ganljivo zapete pesmi ter prebrane besede slovesa, izvajalcu Tišine, ter osebju Splošne Bolnišnice Novo mesto. Hvala vsem, ki ste našo mamo skupaj z nami pospremili na njeni zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Draga mama, hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli s teboj in hvala za vse, kar si storila za nas.

Žalujoči: Vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci