"Blagor ženskam, ki ne umrejo, samo izginejo kot kruh na mizi. Nenadoma ga zmanjka in nihče od živih ni ostal lačen. "(Alenka Rebula)
V 93. letu starosti se je poslovila od nas naša draga ANA MARTINA SLUGA z Gradiške ulice 30, Straža.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste z nami v dneh žalosti. Posebna zahvala žilnemu in negovalnemu oddelku SB Novo mesto, osebju Penziona Sreča Orešje, pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, vnukinji Tjaši za ganljive besede slovesa ter njenima prijateljicama Marici in Martini.
Hvala za iskrene stiske rok in tolažilne besede, darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in jo ohranjate v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci