Ob smrti najine mame ANE HOČEVAR iz Krmelja, se vsem, ki ste se še zadnjič poslovili od nje in jo pospremili na zadnjo pot, iskreno zahvaljujeva. Naj počiva v miru.
Žalujoči: Hčerka Božena z družino in sin Ivan z družino.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci