Zdaj si spočij izmučeno srce,
zdaj si spočij zdelane roke,
zaprite se utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.

Ob boleči izgubi naše drage mame Ane Bovhan iz Jelendola pri Škocjanu
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in sodelavcem,
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje,
darovali sveče, za svete maše, denarno prispevali in kadarkoli pomagali.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Tonetu Dularju, za lepo opravljen obred,
pevcem s Trebelnega, govornici za lepo prebrane besede,
Društvu upokojencev Škocjan ter Pogrebni službi Blatnik
za organizacijo pogreba.
Prisrčna hvala za stisk roke, besede tolažbe, izbrane misli.
Hvala vsem, ki ste Ano imeli radi, jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi