"Kadar bom vandral vandral poslednjič, ko bom zatisnil trudne oči, takrat prijatelji zadnjič zapojte, pesem domača naj zadoni..."(Souvan/Avsenik)

Ob prezgodnji in boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, strica, svaka, bratranca, nečaka, botra in prijatelja ANDREJA VIDETA, iz Dolenje Stare vasi 21 pri Šentjerneju, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste ga tako številčno še zadnjič obiskali v šentjernejski poslovilni kapeli. Prav vsem hvala za tople objeme in stisk rok. Hvala, ker ste z nami sočustvovali, darovali cvetje, sveče, denarne prispevke, molili ter ga množično pospremili k večnemu počitku. Iskrena hvala gospodu župniku in dekanu Antonu Trpinu za ganljive besede ter izredno lepo in čutno opravljen obred slovesa. Za lep potek pogrebne slovesnosti se iskreno zahvaljujemo tudi kolektivu Pogrebne službe Blatnik ter pevcem za lepo petje. Zahvalo izrekamo prav vsem gasilcem domačega društva, gasilskih društev Gasilske zveze Šentjernej kakor tudi Dolenjske zveze. Zahvala tudi vsem, ki ste kakorkoli in velikodušno pomagali. Za izredno lepo besedilo slovesa se iskreno zahvaljujemo teti ge. Slavici Mencin in podžupanu g. Janezu Selaku, ki je z lepim ter ganljivim besedilom opisal našega Andreja v vseh društvenih dejavnostih v občini in v rodni vasi. Ansamblu Frančič pa izrekamo še posebno veliko in iskreno zahvalo za lepo zaigrano in zapeto najlepšo Andrejevo pesem. 

Verjamemo, da bodo spomini nanj, na njegovo življenje in delo, ki se je prekinilo na pragu 64. leta, ostali živi in večni.

Žalujoči: Vsi njegovi.

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci