»Ni večje bolečine, kot v dneh žalosti nositi v srcu spomine srečnih dni.«
Tiho in mirno je v 83. letu starosti zaspal naš dragi oče ALOJZIJ SAJE, iz Malin 6 pri Trebelnem.
Hvala vsem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom, znancem, sodelavcem Revoza in Tomplasta za tolažilne besede, podarjeno cvetje in sveče. Hvala družinski zdravnici Marti Pančur, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, govornici Mari Grabnar za ganljive besede slovesa, izvajalcu Tišine ter Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste našega ata imeli radi in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.
Žalujoči: Vsi njegovi

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci