"Ni res,da je odšel - nikoli ne bo! Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini bo vsak naš korak spremljal v tišini."

Ob boleči izgubi našega dragega ALOJZIJA MLAKARJA se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tople stiske rok, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala sodelavcem Okrožnega in Okrajnega sodišča v Krškem, Dializnega centra Krško in Celovite storitve d.o.o.. Prisrčna hvala, gospodu župniku Francu Levičarju za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik, pevcem iz Rake, praporščakom in Marjetki Reberšek za tople besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi