»Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas, bolečina in samota sta pri nas. Zato pot nas vodi tja, kjer sredi tišine spiš, a v naših srcih ti živiš. »
V torek, 23. marca 2021, smo se na pokopališču v Mirni Peči poslovili od našega dragega ALOJZIJA KUKMANA iz Orkljevca. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, podarjene sveče ter prispevke njegovi vnukinji Loti.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, Lojzki Krevs za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke in Štefki Žagar za molitve.
Še enkrat, iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu očetu in dedku, ga pospremili na zadnjo pot ter ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci