"Vse se spreminja, nič ne izgine."

Ob izgubi očeta ALOJZIJA KIRNA, po domače JANDRTOVGA Slavca, iz Dobravice 15 pri Šentjerneju, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjena cvetje, sveče in svete maše. Hvala pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, župniku za lepo opravljen obred ter pevcem za zapete žalostinke. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega ata pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci