"Bil si skrben in vztrajen, v življenju, junaški v zadnjem trpljenju."

Ob boleči izgubi dragega očeta ALOJZA POLJANCA iz Šmihela, se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izročena sožalja, darovane sveče, svete maše in denarne prispevke. Iskrena hvala, Urški Hrovatič za poslovilne besede, gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Šmihel, Pogrebnima službama Oklešen in Komunala Novo mesto, izvajalcu Tišine, pevcem As za zapete žalostinke, nosilcu praporja ter pljučnemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za skrb v pokojnikovih zadnjih dnevih življenja.
Hvala vsem, ki ste dragega očeta pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

 

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci