"Veš, da je vse tako kot je bilo. V vsaki stvari si, ki je v hiši, v mislih si, besedah naših, da, celo v sanjah, le, da korak se tvoj nič več ne sliši. (J. Medvešek)"

Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, dedija, brata, strica, bratranca, zeta in botra ALOJZA GOLOBA iz Šmarjete, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, vsak stisk roke, podarjeno cvetje, sveče, svete maše ter denarno pomoč.
Hvala ekipi urgentnega centra Novo Mesto, ki se je trudila, da bi ga ohranila pri življenju , Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, Cvetličarni Neža za ureditev cvetja v mrliški vežici, gospodu župniku Jožetu Golčniku za lepo opravljen obred, pevcem skupine AS za lepo in ubrano petje, govornici Romy Stariha Kaplar za ganljive besede slovesa, družini Premović za vso pomoč v teh težkih dneh, sodelavcem iz Krke in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na prerano zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci