Bog ti je dal življenje, da si v njegovi ljubezni rastel in cvetel.
V teh junijskih dneh te je kruto vzel iz naše srede.
Upamo, da te je kot najžlahtnejšo sadiko presadil v svoj rajski vrt.

Z bolečino v srcu se ob slovesu od našega dragega sina in brata ALENA FURARJA iz Škrjanč pri Novem mestu 6, iskreno zahvaljujeva vsem, ki ste ob tragični nesreči priskočili na pomoč in bili v težkih trenutkih z nami.
Iskrena hvala njegovim sodelavcem iz Euroteka, prijateljem, skavtom, sorodnikom, sosedom, vaščanom in znancem za podarjene sveče, cvetje, svete maše, denarne prispevke, za iskren stisk rok in besede tolažbe. Gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za občuteno zapete pesmi, pogrebni službi Blatnik za lepo organizacijo pogreba.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od našega Alena in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoča: mami z Jankom ter brata Marko in Franci.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci

Prodaj in kupi