"Hotel sem uloviti ptico – pa je odletela. Hotel sem odtrgati cvet – pa je ovenel. Hotel sem vam nekaj reči – pa sem odšel."

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, pradedka, brata, strica, botra, svaka, soseda in prijatelja ALBINA KASTELIC iz Dolenje Straže, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in znancem za vse tolažilne besede, za podarjene sveče, cvetje in svete maše.
Hvala gospodu župniku Jožetu Mrvarju za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču, vsem gasilcem PGD Dolenja Straža, gospodu Izidorju Resmanu za ganljive besede slovesa pri odprtem grobu ter pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za vso organizacijo pogreba.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega ata pospremili na zadnjo pot k Marijini cerkvi v Dolenji Straži in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.

Pogrebna služba Novak

Trenutni in pretekli obiskovalci