Najnovejša nacionalna raziskava branosti, poslušanosti in gledanosti slovenskih medijev za leto 2011 je Radio Sraka ohranila na visokem 8. mestu med vsemi slovenskimi radijskimi postajami (2. v dolenjski regiji). Kljub enemu samemu oddajnemu mestu (Trdinov vrh) je število poslušalcev močno poraslo in s tem sodelavce radia obvezalo k še boljšemu delu vnaprej. Tukaj si lahko ogledate lestvico najbolj poslušanih slovenskih radijskih postaj v letu 2011:

Radio Sraka je prepričljivo najbolj poslušan radio v Sloveniji med radijskimi postajami, ki oddajajo samo z ENEGA oddajnega mesta. Njegov oddajnik je na Trdinovem vrhu na Gorjancih. Radijske postaje, po poslušanosti uvrščene nad Srako, oddajajo razpršeno po celotnem ozemlju Slovenije, pri čemer je skupen rezultat poslušanosti SEŠTEVEK vseh meritev na ozemlju Slovenije. Nekatere postaje oddajajo tudi z več kot dvajsetih mest ! In tako Radio Sraka ostaja prepričljivo najbolj poslušana dolenjsko-posavsko-belokranjska radijska postaja !

Prodaj in kupi