•  TV & radio oddajnik Trdinov vrh (Gorjanci) Smo regionalna komercialna radijska postaja - Radio Sraka. Frekvenca 94,6 MHzoddajnik na Trdinovem vrhu. Slišnost - naši poslušalci so pretežno južno od Rogaške Slatine, Celja, Ljubljane, vzhodno od Cerknice in Kočevja do Bele krajine. Naša področja so torej Dolenjska, Posavje, Kozjansko, Bela krajina, Ljubljana, sežemo tudi na nemajhen del Notranjske, Gorenjske in Štajerske, tudi na Hrvaško in BiH.
  • V informativnem delu programa prevladujejo dnevne vesti in vsakovrstne informacije, povezane z življenjem na našem slišnem območju in različne kontaktne oddaje - od informativno-svetovalnih do kramljanj s poslušalci. Glasbena shema je skoraj v celoti slovenska - narodno-zabavna in ljudska glasba ter popevke. Glasbene oddaje za mlade, večno zelene melodije, balkanska glasba, rock, jazz, country, glasba z drugih celin - takšna pa je popestritev sporeda Radia Sraka v večernih urah med tednom. Glasbena shema se močno razlikuje od glasbe, ki jo je slišati na drugih slovenskih radijskih postajah in je namenjena dokaj širokemu občinstvu.
  • Naši poslušalci so pretežno starejši od 35 let, mednje sodijo obrtniki, podjetniki, kmetje, delavci, v veliki meri upokojenci ter tudi mladež, predvsem s podeželja. Po Mediani tvorijo 7 % poslušalstva vodilni delavci, saj pravijo, da jih domače pesmi in napevi pomirjajo.
  • Veliko poslušanost dosegamo v jutranjem programu, v dopoldanskem in popoldanskem času so zelo odmevne številne aktualne  "družbeno koristne", informativne, svetovalne in kontaktne oddaje, ki zadevajo vsa področja vsakdanjega življenja. Petkovi in sobotni večeri z domačo glasbo so izjemno poslušani, pri čemer imamo ob sobotnih večerih (po Mediani) največjo poslušanost v regiji izmed vseh (oddaja Srakina sobotna super veselica). V zadnjem času opažamo zelo velik porast poslušalcev, ki naš program spremljajo s pomočjo spleta, tako doma kot na tujem.
  • Po nacionalni raziskavi poslušanosti smo bili v letu 2011 na imenitnem 7. mestu med vsemi radijskimi postajami v Sloveniji in s 55.000 poslušalci, s tem pa tudi najbolj poslušana dolenjsko-belokranjsko-kočevsko-posavska radijska postaja! Radio Sraka je po NRB najbolj poslušana radijska postaja v Sloveniji od tistih, ki oddajajo samo z ENEGA oddajnega mesta. Njegov oddajnik je na Trdinovem vrhu na Gorjancih. Radijske postaje, po poslušanosti uvrščene pred Srako, oddajajo razpršeno s številnih oddajnikov po celotnem ozemlju Slovenije, pri čemer je skupen rezultat poslušanosti SEŠTEVEK vseh meritev na ozemlju Slovenije. Nekatere postaje oddajajo tudi z več kot dvajsetih mest!

Drago Vovk
glavni urednik

Prodaj in kupi